Wieś położona w bezpośrednim sąsiedztwie Brzegu.
Ponadto:
  • Współczesny kościół pw. MB Królowej Polski z lat 80.
  • W rejestrze zabytków: dom z I poł. XIX w.