** Kościół pw. M.B. Różańcowej wzm. 1334 r. prezbiterium z pocz. XV w., nawa z 1606. Budowla otoczona murkiem z XV w.
Na wewnętrzych ścinach prezbiterium odkryto w latach 30. XX wieku polichromie średniowieczne, po wojnie zatynkowane. Zwraca uwagę zachodnia elewacja pozbawiona wieży. Ale, wkomponowana w nawę wieża istniała. Pierwotna została spalona wraz z dachem w 1741 r., potem odbudowana, jak widać na przedwojennej fotografii w górnej części drewniana z barokowym hełmem. **Za murem kościelnym dworek, niegdyś pastorówka, w którym mieszka rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator, prof. Stanisław Sławomir Nicieja.
Pastorówka ma przynajmniej 500-letnią historię, jej dzieje odkrywa na nowo jego obecny mieszkaniec. Budynek wzmiankowany był już w 1505 roku, w 1741 podczas bitwy małujowickiej, został spalony, w 1743 roku odbudowany w obecnej postaci. Portyk na tyłach domu pochodzi z lat 90 XX w. Podwórko było kiedyś cmentarzem przykościelnym, a pod obecnym budynkiem znajduje się murowana gotycką cegłą piwnica.
Dworek ten był zamieszkiwany w l. 1903-1933 przez pastora Ryszarda Scholza – historyka zajmującego się dziejami Ziemi Brzeskiej, autora historii Pępic. Na podwórku lapidarium z uratowanymi przed zapomnieniem kamiennymi zabytkami. Wśród nich fragmenty nagrobków rodziny Scholzów.
Nie znajdziemy wśród nich nagrobka Ryszarda Scholza – zmarł w Łukowicach w 1945 r., pochowany zostal w bezimiennym grobie, a posłużyła temu zamiast trumny szafa. Na północ od wsi znajduje się teren starego lotniska, – patrz: Lotnisko, na którym był usytuowany obóz pracy; przy drodze do Żłobizny stoi odsłonięty 11 XI 1998 r. pomnik poświęcony zamęczonym więźniom. Po wybudowaniu lotniska, szosa prowadząca z Brzegu do Pępic została przecięta w 1944 r. pasem startowym, a w okresie stacjonowania wojsk radzieckich całkowicie zamknięta. Z tego powodu powstała nowa droga Pępice - Żłobizna, która umożliwiała dojazd z Pepic do Brzegu. Ale mimo to aż do lat 90 dojazdu do Pępic zabraniały znaki drogowe "zakaz ruchu - nie dotyczy ruchu lokalnego" ustawione w Przylesiu i od strony Żłobizny.
Po 1993 stara droga Pępice - Brzeg ponownie została otwarta, choć wymagało to wybudowania odcinka omijającego narożnik pasa startowego. W roku 2006 szosę nieznacznie poszerzono i wyremontowano.
Na odcinku starej szosy najbliżej Pępic (juz na terenie dawnego lotniska) zachowany stary asfalt, prawdopodobnie poniemiecki, na którym widoczne ryty w języku rosyjskim wykonane przez radzieckich żołnierzy służby zasadniczej, z ich nazwiskami i nazwami rodzinnych miast.
Ponadto:
  • Przez Pępice przepływa Kanał Pępicki; część wsi na północ od kanału w XVIII wieku zwana była Neu Dorf.
  • Przysiółek Neu Dorf był punktem przejścia wojsk pruskich w czasie bitwy w 1741 r. (patrz: Małujowice).