Zwana czasem przez miejscowych Pogorzelem (rodzaj nijaki), gdyż taką nazwę nosiła w pierwszych latach powojennych do 11 VI 1947r. Miejscowość praktycznie połączona z Olszanką w jeden organizm, chociaż mieszkańcy obu wsi ściśle utrzymują podział.
**** Gotycki kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wzmiankowany w 1273 r., obecny z pierwszej połowy XIV w., wieża z r. 1600, otoczony murem XV w. Wewnątrz widoczne polichromie w prezbiterium na ścianach i sklepieniu, w kruchcie z 2 poł. XV w., na podłuczu tęczy XV/XVI w. Wykonawcy ich nie są znani, byli to jednak artyści miejscowi, śląscy. Cechy stylowe wskazują na przynależność do tego samego warsztatu co twórca malowideł z nawy w Strzelnikach.
Ponadto:
  • Ponadto w rejestrze zabytków: szkoła, dawny zajazd z I poł. XIX w., kuźnia z 1836 r. oraz pięć domów z: 2 z 1833, 2 z I poł. XIX w. i 1841 r.