Wioska położona na rozległej wyspie utworzonej przez przekopanie kanału przez zakole Odry.
By dostać się do Prędocina trzeba przejechać przez ten stalowy, ale o drewnianej nawierzchni, most przerzucony nad kanałem w Kruszynie. Na kanale oddzielającym „wyspę” od lądu są jeszcze dwa mosty: pod Brzegiem i w Zwanowicach. Stał tu do lat 90. XX w. kościół pw. N.M.P. wzm. 1310, następny zbudowany w l. 1655-56 z muru pruskiego. Zaniedbany, pod koniec lat 80. XX w. popadł w ruinę a następnie został rozebrany i w jego miejscu wybudowano bezstylowy kościół z betonu komórkowego.

Przetrwał wojnę a zniszczyła go ludzka obojętność Współczesny kościół z betonu.