* Kościół Św. Stanisława, wzmiankowany w 1376 r. zbudowany w XIV w. z kamienia, rozbudowany w 1713 i XX w. Wieża nadbudowana w 1793r. * We wsi zachowało się szesnaście gospodarstw z pierwszej połowy XIX w. z charakterystyczną zabudową zaliczoną do zabytków. Domy są budowane szczytami do ulicy, a dziedzińce gospodarcze są zamknięte murowanymi stodołami z przejazdami.

Ponadto spichlerz i spichlerzyk z tego okresu.

Ponadto:
  • Za wsią stosunkowo duży obszar lasu (346 ha), (jedyny kompleks leśny w tej części Ziemi Brzeskiej; patrz: Las Przyleski, w nim rezerwat przyrody pn. „Przylesie”.
  • * Nieco dalej, 4 km od wsi, węzeł autostrady z drogami z Nysy do Brzegu i Oławy, opisany pod hasłem Autostrada.