Miejscowość składająca się z trzech członów: małej wioski ulicówki, nieco oddalonych zabudowań po folwarku (I poł. XIX w.) i osiedla po PGR.
Między Ptakowicami, a Kantorowicami znajdują się dwa rozległe zalewy, pozostałość po kopalniach żwiru. Miejsce chętnie odwiedzane przez wędkarzy. Duża powierzchnia zalewu i urozmaicona linia brzegowa stwarza możliwość znalezienia nad wodą spokoju, dlatego przyjeżdża tu na weekendy dużo ludzi nawet z odległych okolic. Niestety nie ma tu możliwości kąpieli, wszystkie brzegi są strome i niebezpieczne. Zbiorniki są zupełnie niezagospodarowane.

Między żwirowniami, od ok. 2000 roku powstaje małe osiedle prywatnych daczy. Na żwirowni badania archeologiczne odsłoniły dobrze zachowane fragmenty średniowiecznego młyna wodnego funkcjonującego od końca XIII do początku lub połowy XV wieku. Był on własnością rodu Pogorzelów.

Ponadto:
  • Pozostałości parku podworskiego o pow. 1 ha.
  • Patrz też na artykuł z cyklu: „Dąkąd nad wodę?” o miejscach wypoczynku.