** Kościół Św. Mikołaja, wzmiankowany w 1310 r., obecny zapewnie gotycki, przekształcony na barokowy w 1712, odbudowany po pożarze w 1813, otoczony gotyckim murkiem.

W okresie międzywojennym w kościele odbywały się na przemian (co drugą niedzielę) nabożeństwa ewangelickie i katolickie. Przykład tolerancji, którą dzisiaj trudno rozpowszechnić. ** Wjeżdżających do wsi od strony Łosiowa, wita Anioł z Doliny Róż. Cementową rzeźbę anioła, wg projektu mieszkanki Agnieszki Jany, usatwiono 17 VI 2007 r. podczas Święta Róży.

Sama nazwa anioła i nazwa święta nawiązuje do nazwy miejscowości (po niemiecku Różana Dolina). Dolina to określenie nieścisłe, ale wieś jest położona u podnoża a także częściowo na zboczu Wałau Łosiowsko-Michałowskiego. Wjazd do wioski prowadzi drogą spadająca dość stromo w dół, dlatego położenie wsi dość jednoznacznie kojarzy się z doliną. Mikroklimat miejsca osłoniętego wzniesieniem od porywistych zachodnich wiatrów zapewne ułatwia hodowlę róż i stara tradycja, kultywowana do dziś, każe obsadzać ogródki przydomowe różami.
Ponadto:
  • Ponadto w rejestrze zabytków: we wsi dawna szkoła z I poł. XIX w.
  • W pobliżu Rózyny grodzisko, które znajduje się 500 m na północny wschód od cmentarza, a na zachód od drogi do Zawadna. Datowane na XIV-XVI w. otoczone szeroką i płytką na 20 cm fosą. Od strony pn-wsch. zachowały się ślady grobli, po której wjeżdżano niegdyś do grodu. Całość porastają zadrzewienia a wokół znajduje się orne pole.