Ulicówka położona na południe od Brzegu. Na zachód od wsi dawne Lotnisko, obecnie noszące nazwę Skarbimierz Osiedle.