**** Gotycki kościół z ok. 1300 r. pw. św. Antoniego (dawniej św. Wawrzyńca). Wzmiankowany w 1376 r. Obecna wieża pochodzi 1688 r., w 1853 r. remontowany, wówczas przekształcono ostrołukowe okna. W 1958 roku przypadkowo, przy okazji kolejnego remontu, odkryto w nim pod tynkiem średniowieczne polichromie. Troskliwie odsłonięte i umiejętnie wyeksponowane przez konserwatorów w latach 1966-79 zachowały niemal wszystkie swoje walory. Malowidła pokrywają każdą wewnętrzną ścianę kościoła, w prezbiterium, w nawie, w łuku tęczowym, wszędzie znajdujemy dekorację malarską. Na wschodniej ścianie chóru znajduje się scena namalowana w latach 1418-28 przez Mistrza Pokłonu Trzech Króli. Ten nieznany z imienia mistrz został tak nazwany przez współczesnych badaczy malarstwa, ponieważ temat Pokłonu Trzech Króli jest jego najwybitniejszym dziełem. Pozostałe polichromie pokrywające ściany chóru pochodzą z 1 poł. XIV w., w nawie z ok. 1428 r., w kruchcie zapewne z XVI w.1

1Opis: Tadeusz Jurek