Wał Łosiowsko-Michałowski

Ciąg wzniesień ciągnący się od Odry do lasu za Michałowem. Wzniesienia te mają niewielkie wysokości względne (do 25 m), ale dzięki otwartym przestrzeniom można je wyraźnie dostrzec w terenie. Najlepiej je odczuć na wzniesieniach dróg w Różynie, Łosiowie, koło Strzelnik, w Janowie, Jasionie oraz koło Michałowa. Wał ten jest urozmaiceniem jednostajnej, płaskiej Równiny Grodkowskiej.

Kulminacją pasma są górki w Łosiowie (181 m) oraz na skraju Michałowa (180 - 182,5 m n.p.m.*), ta druga nosi nazwę Wzgórza Szubienicznego i ma swoją historię (patrz: Michałów).

*Różne mapy podają różne wysokości.

Patrz też:
  • podziały geograficzne