Część Lewina Brzeskiego, położona przy drodze do Skorogoszczy, włączona do miasta w 1928 r. W średniowieczu wioska podmiejska.
Obecnie nazwę „Wróblin” nosi cukrownia – największy zakład przemysłowy miasta.