Wronie Wzgórze

Ledwie dostrzegalne wzniesienie w polu między Zielęcicami a Małujowicami (159 m n.p.m.). Stąd król pruski dowodził oblężeniem Brzegu po zwycięskiej bitwie pod Małujowicami w 1741 r.
(Nazwa przetłumaczona z niemieckiego i używana obecnie jedynie przez historyków i brzeskich krajoznawców.) Dojazd polem od strony polnej drogi wiodącej z Zielęcic do Psar.
W grupie drzew i krzaków ślady fundamentów dawnego wiatraka Krähmühle.
Ponadto:
  • O miejscu tym traktuje także artykuł pt. „Butelka zakopana na Wronim Wzgórzu” w dziale Historia.