Dawny folwark, położony miedzy Kopaniem a Zawadnem, kiedyś w posiadaniu joannitów z Łosiowa, do niedawna użytkowany przez PGR. Obecnie zniszczony, niezamieszkany.
Po Zawadnie pozostały jedynie ruiny zabudowań i dwie stodoły, które są nadal użytkowane. ** Po lewej stronie drogi prowadzącej z Zawadna do Kopania, za skrzyżowaniem na Różynę, w lesie, stoi przysłonięty nieco krzakami granitowy krzyż pokutny – wystawiony prawdopodobnie w średniowieczu w ramach pokuty za morderstwo. Przedwojenna legenda głosiła, że w tu wędrowni rozbójnicy zabili handlarza Spille Franza „dla sześciu monet”. * Na północ od ruin Zawadna, w pobliżu ujścia Nysy do Odry znajduje się dobrze zachowane grodzisko – domniemane miejsce, w którym chronili się joannici w niespokojnych czasach. Jeszcze po wojnie znajdowały się na nim resztki, późniejszej, ceglanej budowli.

* W sąsiedztwie grodziska okazały dąb szypułkowy o pierśnicy 450 cm (nie wpisany do rejestru pomników przyrody). Na północny-wschód od Zawadna znajduje się ujście Nysy. Obecne ujście Nysy do Odry powstało dopiero w XIX w. w ramach regulacji Odry. Pierwotnie Nysa płynęła nieco na skróty, co można dokładnie zaobserwować patrząc z lotu ptaka na starorzecza Nysy – obecne przepiękne, dzikie jeziorka odwiedzane tylko przez wędkarzy.

W 1743 roku, król pruski Fryderyk II rozpoczął tu budowę kompleksu twierdz mających być głównym ogniwem obronnym zdobytego Śląska – więcej o forcie pod hasłem Ujście Nysy.

Ponadto:
  • O krzyżu pokutnym traktuje także artykuł „Wstyd i hańba mordercy” w dziale Historia oraz Legenda o Fancu Spille.
  • W Legendach jest także historia starorzecza Kirchlache.
  • Artykuł w NTO o twierdzy Ujście Nysy
  • Ujście Nysy.