Zielony Dwór – nazwa współczesna, potoczna. Taką nazwę nosi oficjalnie zespół ogródków działkowych położonych nad lewym brzegiem Potoku Kościelnego, po lewej stronie szosy z Brzegu do Lipek. Po drugiej stronie szosy zachowały się ślady dawngo folwarku. Znany jest przynajmniej od początku XIX wieku, była to posiadłość prywatna. Z ustnych przekazów wynika, że folwark przetrwał II wojnę, ale został rozebrany w celu „pozyskania cegły na odbudowę Warszawy”. Formalnie powinien nosić nazwę Nowa Brzezina.
Teren folwarku jest położony na krawędzi Pradoliny Wrocławskiej, od strony terenów zalewowych Odry i Potoku Kościelnego otoczony wysokim wałem przeciwopowodziowym. Od południa do folwarku przylega szosa. Część założenia, gdzie zapewne stał dwór porośnięta dzikim lasem. Część zachodnia wykorzystywana jako ogródek działkowy.
  • Nie nalezy mylić Zielonego Dworu z położonym kilka km dalej Czerwonym Dworem, który jest starszym bliźniakiem - identycznie położony i identycznie zrujnowany.