** Kościół z ok. 1400 r., wzm. w 1295r., gotycki z dobudowaną w 1819r. klasycystyczną wieżą. Na zewnętrznej ścianie dwa renesansowe epitafia. Wokół kościoła piękny mur z kamieni polnych. Pałac późnobarokowy, piętrowy z wysokim dachem mansardowym, pochodzi z końca XVIII w. Kilka lat temu przerwano remont kapitalny i tak stoi nieużywany. Obok mocno już zdegradowany zabytkowy park o pow. 1,94 ha. Zabudowania folwarczne z 1825 r. (spichlerz, obora, stodoła) rozłożone wokół dziedzińca. * Na północny-wschód od wsi nowoczesna śluza na kanale Odry z nieczynną elektrownią „Kopin”. Tędy można dostać się na „wyspę prędocińską”.
Obok śluzy prześliczne osiedle domków jednorodzinnych, prawdopodobnie z okresu międzywojennego, pracowników związanych z zagospodarowaniem Odry.

Obok wsi w l. 1845 - 1866 działała odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego „Leopold”. Zamknięta z powodów ekonomicznych. Zasoby węgla na Ziemi Brzeskiej szacuje się na 3 miliony ton w okolicach Kruszyny i Zwanowic i 19 milionów ton w okolicach Buszyc.
Ponadto:
  • Ponadto w rejestrze zabytków: spichlerz przekształcony na dom z 1842 r., dwa domy z I poł XIX w. oraz dawna plebania z pocz. XIX w.
  • Na terenie administracyjnym wsi znajdują się ruiny wiatraka, opisane pod hasłem Kopanie.