Błażejowice

Dawny folwark leżący z dala od szos na północ od Borkowic. Po wojnie był tutaj PGR zwany Błażejowice a w urzędowym spisie figurował jako Bogusław. Urzędowej zmiany nazwy na Błażejowice dokonano w styczniu-lutym 1998 r. w tym czasie miejscowość otrzymała status sołectwa, gdyż wcześniej należała do sołectwa Borkowice. Dla uzupełnienia warto dodać, że na określenie tego folwarku używano w powojennej literaturze nazwy Stroszów.

W okolicy (między Skorogoszczą a Narokiem) było jeszcze kilka folwarków lub przysiółków położonych na odludziu: Zawada, Piaski (te są zachowane do dziś) a ponadto nieistniejące dziś: Heidehaus (w okolicy Błażejowic), Karolinenthal (przy drodze Borkowice - Błażejowice), dworek Augustenhof (przy skrzyżowaniu szos z Skorogoszczy, Golczowic i Naroka), Kleihauser (przy skrzyżowaniu szosy 459 z drogą do Piasków), czy gospodarstwo golczowickie (na wschód od Golczowic). Obrazu dopełniają położone za dzisiejszą granicą powiatu: przysiółek Ostrów Narocki, folwark Odra.