Chróścina

Wieś obecnie praktycznie połączona ze Skorogoszczą, rozłożona wzdłuż szosy ze Skorogoszczy do Żelaznej.