Niwa

Przysiółek Borkowic położony przy drodze do Przeczy