Oldrzyszowice

Miejscowość na Równinie Niemodlińskiej, na skraju Borów Niemodlińskich w pobliżu zespołu stawów. W przeszłości leżała w powiecie opolskim i niemodlińskim.
We wsi współczesny kościół filialny śś. Piotra i Pawła. Nie zachował się do naszych czasów parafialny kościół wzmiankowany już w 1447 r. W centrum stara wieża zegarowa, zapewne z XIX/XX w., być może niegdyś dzwonnica, obecnie popada w ruinę. Wieża stoi przy budynku przeszkształconym na zakład pracy. Z drugiej strony sąsiaduje z resztkami zdziczałego XVIII-wiecznego parku dworskiego. Sam dwór z XVII wieku został w czasie ostatniej wojny zniszczony i później rozebrany.
  • We wsi lipa drobnolistna i dąb szypułkowy (objęte ochroną w 2004 r.)
  • Na skrzyżowaniu na Przeczę stoi stary drogowskaz w kształcie trójkątnego obelisku.
  • Na południe od wsi zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Stawy Niemodlińskie” obejmujący stawy: Książęcy, Kamaszka, Wołowski i Czarny (w granicach gminy) oraz dalsze Młyński, Sangów i in.