Piaski

Dawny folwark leżący z dala od dróg między Mikolinem, Golczowicami i Skorogoszczą. Po wojnie jego oficjalna urzędowa nazwa Dzierzbin nie była wymieniana na mapach. Urzędowej zmiany dokonano dopiero w styczniu-lutym 1998 r.

Folwark, wraz z upadkiem PGRu został opuszczony, zamieszkuje go tylko kilka rodzin.

Na skraju folwarku i lasu, znajduje się stanowisko dokumentacyjne - odkrywka piasku doskonale uzasadniająca nazwę miejscowości. Stanowisko widoczne jest z drogi prowadzącej do Golczowic.