Błota

Wieś założona dopiero w 1771 roku, w ramach kolonizacji fryderycjańskiej, wcześniej istniało tu jedynie grodzisko Zamcze. Wieś zlokalizowano na dnie Pradoliny Wrocławskiej, która przez wieki była narażona na wylewy Odry. Wieś leży na wysokości rzędu 130,2 do 130,5 metrów n.p.m., natomiast średni stan Odry, oddalonej zaledwie kilka kilometrów, wynosi 130,5 metrów n.p.m. Oznacza to, że każde wezbranie rzeki mogło zalać okoliczne tereny, tak jak polder. Po założeniu Błot, wieś została otoczona wałem, co chroniło ją przed mniejszymi powodziami zarówno od strony Odry jak i Śmieszki.
Miejscowo¶ć rozłożona wzdłuż dwóch dróg, przy głównej współczesny ko¶ciół o bardzo nieciekawej betonowej architekturze. Na północ od wsi ciekawy fragment rzeczki ¦mieszki. Drugi wiejski trakt prowadzi do Lasu Ryczyńskiego.

Na głównym skrzyżowaniu pocz±tek czarnego szlaku rowerowego prowadz±cego do Ryczyna.

Ponadto:
  • w skład sołectwa wchodz±: Zamcze, Lednica, Le¶na Woda.