Czepielowice

**Kościół pw. Najświętszego Imienia NPM wzmiankowany w 1318 r., obecny zbudowany w 1688, o konstrukcji szkieletowej (mur pruski), obecnie otynkowany.
Ponadto:
  • w skład sołectwa wschodzą: Stawy i Złota Gęś.