Dobrzyń

Przez pewien czas nazywany Wielkim Dobrzyniem (Groß) dla odróżnienia od Małego Dobrzynia.
Współczesny kościół pw. św. Stanisława Kostki z lat 80. XX w.
Ponadto
  • Na północ od wsi w lasach znajdują się tajemnicze bunkierki – patrz: „Las koło bunkierków”.