Kopalina

Przysiółek o rozproszonej zabudowie położony pod lasem, przy drogach z Roszkowic do Karłowiczek.