Książkowice

Osada leśna przy szosie między Rogalicami, a Raciszowem.
Stąd dogodne dojśscie szlakiem do rezerwatu „Rogalice”.