Kurznie

* Kościół pw. św. Judy Tadeusza. Kaplica wzmiankowana była już w 1345r. Obecny kościół z roku 1813 ma nietypową dla tego terenu architekturę – salowy, na planie prostokąta, bez wieży, jedynie z wieżyczką na środku dachu zwieńczoną chorągiewka z datą 1883 – nosi cechy klasycystyczne.
Ponadto
  • W centrum wsi, obok kościoła dwa okazałe dęby.
  • W lesie 200-letni dąb – pomnik przyrody.