Kuźnica Katowska

Zagadkowa jest nazwa miejscowości. Czasem spotyka się na mapach nazwę Kuźnia zamiast Kuźnica. Na znakach drogowych i szyldach używana jest nazwa Kuźnica, także tej wersji używają mieszkańcy. Zresztą obie wersje to pamiątka po dawnej kuźni (hucie). Przymiotnik Katowska pochodzi od Katowic, czyli starej nazwy Karłowic.
Istniała tu w wieku XVI kuźnia, która wytapiała z miejscowej rudy darniowej – żeliwo. Ciekawostką jest wielce prawdopodobne przypuszczenie, że płyty nagrobkowe wmurowane w ścianie kościoła Franciszkanów w Opolu pochodzą właśnie stąd. Uważa się je za najstarszy zabytek żeliwny w Polsce.
Nie była to jedyna huta w okolicy, tereny nad Stobrawą były aż do XIX wieku bogate w rudę i miały rozwinięte hutnictwo.
Ponadto
  • W pobliskim lesie rosną dwa dęby uznane za pomniki.