Lednica

Po II wojnie nazywana Pleśniewem, później Leonicami i miejscowi do dziś używają ten nazwy.

Folwark na planie kwadratu z wielkim dziedzińcem, położony z dala od szosy do Błot. Za panowania Piastów znajdował się tu dwór książęcy, przebudowany za czasów księcia brzeskiego Jana Chrystiana w 1614 r. w piękny pałacyk myśliwski.

* Na południowy zachód od majątku zachowały się resztki po grodzisku „Kellerberg” z XIII - XIV w. Miejsce grodziska to prostokąt wyraźnie wyeksponowany ponad otaczający teren. Z dwóch stron wyraźne ślady fosy. W najwyższym punkcie zachowała się niewiadomego pochodzeniao piwnica o kamiennych ścianach i ceglanym kolebkowym sklepieniu. Można przypuszczać, że to właśnie pozostałość po pałacyku myśliwskim.
Ponadto
  • Więcej o grodzisku „Kellerberg” oraz o pałacu w rozdziale Świat zaginiony, a także w artykule pt. „Górka z piwniczką” – wszystko w dziale Historia.