Myśliborzyce

Miejscowość o ciekawych dziejach, składająca się z dwóch części, pierwsza znajduje się przy szosie, druga – bardziej spokojna – za wzgórzem.
W 1360 r. wymieniany jest na tym terenie folwark Nitberg, w 1362 r. wieś Schöneiche, istnieją na pewno do 1415 r. Prawdopodobnie przestały istnieć w okresie najazdów husytów.
Od 1545 r. teren ten jest w rękach Piastów, książę Jerzy II zakłada na zboczach wzgórza winnicę, a za wzgórzem zakłada zwierzyniec.  W okresie kolonizacji fryderycjańskiej (XVIII w.) w okolicach zwierzyńca założono kolonię Charlottenrode, a wzdłuż dzisiejszej szosy powstaje kolonia Louisenthal.
Winna Góra
* Charakterystycznym elementem Myśliborzyc jest wzgórze wydmowe zbudowane z piasku (można to zaobserwować w miejscu jego eksploatacji), porośnięte lasem sosnowym. Choć ma zaledwie kilkanaście metrów wysokości, to jest doskonale widoczne na idealnie płaskiej okolicznej równinie. (Wznosi się na wysokość 142 m n.p.m., a otoczenie ma ok. 133 m.) Miejsce znalezisk archeologicznych z epok od neolitu po wczesne średniowiecze. Przed ostatnią wojną stała na nim karczma, zwane było Winną Górą. Zbocza mogą być wyzwaniem dla początkujących miłośników rowerów górskich.
Ponadto:
  • * Na podwórku jednego z ostatnich domów od strony Szydłowic studnia z małym żurawiem.
  • W rejestrze zabytków: dworek zbudowany w pocz. XIX w., parterowy, siedmioosiowy z facjatką.
  • Przeczytaj legendę o Wzgórzu Myśliborzyckim.