Nowe Kolnie

Ulicówka założona dopiero w drugiej połowie XVIII, w ramach kolonizacji fryderycjańskiej.
Na mapie z 1736 na wschód od dzisiejszych Nowych Kolni, przy drodze w stronę Stobrawy, która stykała się ze starorzeczem, zaznaczona była osada Schweinskretsch. Nazwa kretsch (w dialekcie śląskim) oznacza karczmę, więc mogła tu stać rzeczywiście jakaś gospoda. Miejsce to jest łatwe do odnalezienia i dzisiaj. Na wschód od wsi, przy szosie nr 457, na starorzeczu Odry, staw zwany Babim Lochem. Popularne, dzikie i niestrzeżone miejsce wypoczynku. Na końcu wsi, na małym placu, leży płyta poświęcona poległym w I wojnie światowej. W miejscowościach położonych w północno-wschodnim skraju Ziemi Brzeskiej zabudowa, zwłaszcza gospodarcza, jest w dużej mierze drewniana. Szosa 457 między Kościerzycami a Nowymi Kolniami kilkakrotnie zbliża się do wału przeciwpowodziowego. Warto wspiąć się na wał — w różnych porach roku — i podziwiać rozległą panoramę doliny Odry. Czasem są to zielone łąki, czasem błękitne rozlewiska.
Najłatwiej do wału dotrzeć właśnie w Nowych Kolniach.
Ciekawa jest forma i etymologia nazwy. Pierwotna nazwa wymyślona około 1770 roku wzięła się od niedalekiej średniowiecznej wsi Kolno, które wówczas pisało się "Cölln". By odróżnić dwie wsie nazwano je Neu Cölln i Alt Cölln (Nowe i Stare). Potem jeszcze reformy ortografii zmieniały pisownie na Neu Köln i Neuköln.

Współczesne brzmienie i sztuczną formę gramatyczną wieś otrzymała w 1947 r. Zarzucono średniowieczne "Kolno" i zmieniono na "to Nowe Kolnie". Potocznie jednak każdy mieszkaniec Nowego Kolnia powie, że mieszka w "Nowych Kolniach" a nie w "Nowym Kolniu". Traktuje o tym artykuł w rozdziale Nazewnictwo.