Odłogi (Oblaga)

Przysiółek należący do sołectwa Stobrawa, 4 gospodarstwa zamieszkane. W mowie potocznej miejscowi nazywają go Oblaga albo Oplaga.
* Na skraju lasu, przy wale przeciwpowodziowym biegnącym w kierunku Nowych Kolni, rośnie dąb – pomnik przyrody.