Piastowice

Wieś założona w XVIII w. na miejscu wytrzebionego lasu, w ramach kolonizacji fryderycjańskiej. Nazwa ustanowiona na pamiątkę wygasłego rodu Piastów.
Przy ulicy w środku wsi pomnik poległych w czasie I wojny światowej z nazwiskami 16 zabitych i dwóch zaginionych. Płyta leży przwrócona obok ogrodzonej kapliczki, którą zapewne wystawiono po II wojnie w miejscu pomnika.
Ponadto:
  • W skład sołectwa wchodzi przysiółek Piastowiczki oraz dawna osada Wójcin.