Piastowiczki (Piastowice Małe)

Pięć starych domów oraz kilka nowobudowanych, położonych przy drodze z Piastowic do Lubszy, należą do sołectwa Piastowice.