Olszak (Piltzmühl)

Dawny młyn położony nad niewielkim ciekiem – lewym dopływem Stobrawy. Po drugiej wojnie stał tam jeszcze dom, dziś trudno znaleźć nawet fundamenty.
Jedyną pozostałością po przysiółku jest zasypana studnia oraz zdziczałe drzewaka owocowe zdradzające dawny sad. Dziś, atrakcją Olszaka są położone nieco na północ śródleśne wydmy, wspaniałe miejsce do letniego wypoczynku. Dojazd możliwy tylko drogą nieutwardzoną prowadzącą po wschodniej stronie Stobrawy z Karłowic do Rybnej. Na zdjęciu skrzyżowanie szosy 457 i drogi do Rybnej. Droga do Olszaka, to ta na wprost między drzewami.
Patrz też:
  • na artykuł z cyklu: „Dąkąd nad wodę?” o miejscach wypoczynku.
  • O nazwach:
  • Na nielicznych mapach i w systemie Tetryt spotyka sie nazwę Olszak. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego podaje także formy Elrmühle lub Piltzmühle.