Pisarzowice

Jedna ze starszych wsi na prawobrzeżnej części Ziemi Brzeskiej założona w XIII w. przez książęcego pisarza Walthera.
Miejscowość w ostatnich latach (po r. 1980) znacznie powiększa swój obszar dzięki budowie domków jednorodzinnych i zakładów rzemieślniczych. Jeszcze w l. 70 od sąsiednich Michałowic i Kościerzyc dzieliły ją wielkie przestrzenie. Np. cmentarz przy szosie do Michałowic położony był w szczerym polu. Dziś Pisarzowice praktycznie są połączone z tymi miejscowościami zwartą zabudową.
W Pisarzowicach w r. 2001 zbudowano chodniki, na których wydzielono kolorem pierwsze na Ziemi Brzeskiej drogi dla rowerów. Niestety nie nadają się do jazdy. Ta amatorszczyzna – jak mówią niektórzy koledzy z Klubu Turystyki Kolarskiej – przynosi tylko wstyd projektantom i zarządcy drogi. W 2001 r. podjęto starania o budowę pierwszego kościoła we wsi. Stanie na boisku naprzeciw poczty.