Roszkowice

Spokojna, położona na uboczu wioska, na wschód jeden z ciekawszych framentów Borów Stobrawskich.
**** Na północno-wschodnim krańcu wsi, na granicy lasu stoi 24 dębów szypułkowych w wieku około 450 lat, o obwodach od 260 do 462 cm i wysokości od 25 do 35 metrów i jeszcze dwa 350-letnie o obwodzie 322 i 535 cm – wszystkie uznane za pomniki przyrody. Takie zbiorowisko drzew można przyrównać do uroczysk Puszczy Białowieskiej. * Jeden z dobrze zachowanych budynków drewnianych.
Ponadto:
  • w rejestrze zabytków: chałupa pod nr 38 (jeszcze w l. 60 kryta strzechą) i dwie stodoły.