Rybna (Rybno)

Nazwa wsi związana jest z pierwotnym zajęciem mieszkańców – rybołóstwem na Odrze. Miejscowi w mowie potocznej używają formy Rybno.
Obok dawnej szkoły 300-letni dąb szypułkowy objęty ochroną pomnikową. Ciekawostką jest kaplica mszalna pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, która mieściła się do niedawna w... stodole. Brak świątyni dokuczał mieszkańcom przybyłym tu po wojnie, więc zaadaptowali fragment wielkiego budynku dawnego gospodarstwa rolnego. O tym, że w stodole mieści się kaplica świadczyła tylko sygnaturka na dachu. W latach 2001-2002 powstał obok całkiem nowy, skromny kościółek.
Ponadto:
  • w rejestrze zabytków: chałupa z I poł. XIX w. i stodoła.
  • Z Rybnej prowadzi droga do śluzy na Odrze zwanej Ujście Nysy – słynnej z komunikatów radiowych o stanie wód – patrz też: Ujście Nysy.
  • Na zachód od wsi rozległy polder przeciwpowodziowy Rybna-Stobrawa, patrz: Stobrawa.