Śmiechowice

Niewielka wieś, o łańcuchowej zabudowie nad rzeczką Śmieszką, tuż pod Lasem Lubszańskim.

Nie jest do końca jasna historia wsi. Uznaje się ją za jedną z kolonii fryderycjańskich, ale nazwa wsi Moslach, występuje wcześniej na mapie w 1736. Na mapie z 1884 r. część centralna (na północ od rzeki) występuje pod nazwą Koll. Alt-Mosellach, a w sądziedzwie występuje zabudowa przypisywana do wsi sąsiednich: na południe od rzeczki Kolonia Nowego Światu, a przy drodze do Lubicza domy należące do Czepielowic. Z kolei pojedyńcze domki w lesie na północ od głównego skrzyżowania aż do 1945 opisywane sa jako Neu-Moselache. Wynika z tego, że proces zakładania kolonii był skomplikowany i rozłożony w czasie.

Pierwotna nazwa Moslach, bardzo podobna do nazwy rzeczki Mossbach, w jednym z dialektów niemieckich znaczy mokradło, bagno. To bardzo trafne określenie tego terenu, które było zabagnione i trudne do zasiedlenia. Do dziś zresztą w czasie wielkich powodzi na Odrze rzeczka występuje z brzegów i zalewa Śmiechowice i Lubicz.

Nazwa Śmiechowice to twór sztuczny, powstały dopiero w 1947 r. Jednym z ładniejszych budynków wsi jest ten budynek gospodarczy, dość typowy przykład z I poł. XX w. na terenach podleśnych. Na końcu wioski skrzyżowanie pod lasem, w lewo droga prowadzi do Lubicza i Lubszy. W prawo do Kurzni i Karłowic. Obie są wymarzone do przejażdzki rowerem lub samochodem, bo nawet w upalny dzień drzewa chronią przed skwarem.

Ponadto:
  • Przy drodze do Kurzni modrzewiowy rezerwat przyrody „Śmiechowice”.
  • W rejestrze zabytków: dom i stodoła z I poł. XIX w.
  • Szkoła nauki jazdy konnej "www.Babskie Ranczo.pl".