Stawy

Przepięknie położony przysiółek – 5 gospodarstw rozproszonych pod lasem – należący do sołectwa Czepielowice; brak utwardzonej drogi dojazdowej i skażenia cywilizacją.