Wapienniki

Przysiółek (trzy gospodarstwa) położony nad Stobrawą, wchodzący w skład Karłowic. W XVIII w. istniały tam kamieniołomy wapienia.
Trudno tam trafić, nie kierują tu żadne drogowskazy. Jadąc lasem ze Starych Kolni do Karłowic, wyboistą starą drogą, trzeba skręcić w prawo, w niepozorną nieutwardzoną nawet drogę.

Dziś (wiosną 2002 r.) Wapienniki zamieszkuje tylko jedna mieszkanka.