Wójcin

Dawna osada położona z dala od dróg, w polu między Lubszą a Czepielowicami. Wiadomo, że w drugiej połowie XVIII w. (były to czasy kolonizacji wspieranej przez króla Fryderyka II), Eugeniusz F. F. H. Wirtemberski (z Pokoju) zakłada tu kolonię, którą nazywa na cześć swojej żony księżniczki Luizy Stolberg-Gedern. W latach 30 XX w. było tam kilkanaście budynków, na początku lat 80. stał tam jeszcze jeden dom, obecnie osada już całkowicie opuszczona, zachowały się jedynie ślady fundamentów. Dojazd do ruin szutrową drogą od Piastowic.

W tym samym czasie, druga kolonię - Luisental - ten sam książe zakłada w miejscu dzisiejszych Myśliborzyc.