Zamcze (Lewandówka albo Zamek)

Na niektórych mapach występuje pod nazwą Zamek, przez miejscowych zwany popularnie Lewandówką, choć oficjalna nazwa też jest znana.  Przysiółek składający się z 5 gospodarstw, położony ok. 300 m na wschód od Błot.
Znajdują się tam ozostałości stożkowatego grodu z XIV-XVI wieku na planie kwadratu. Obecnie na grodzisku jest usytuowany cmentarz.  Grodzisko mogło wcześniej chodzić w skład zespołu grodów ryczyńskich.
Ponadto:
  • nazwę Lewandówka nosi także inny przysiółek na Ziemi Brzeskiej, leżący koło Starych Kolni