Drzewa – pomniki przyrody

Pomniki przyrody na terenie Ziemi Brzeskiej i powiatu brzeskiego
Położenie
gatunek
ilo¶ć 
okazów
wiek
w l.
wysoko¶ć 
w m
obwód
w cm
obwód
wg
pomiaru
w 1997 r.
wg starych danych konserwatora przyrody
 Rogalice
 park we wsi d±b szypułkowy 300  34  603  679 
 park we wsi orzech czarny 160  26  396  475  Zdjęcie drzewa
Zdjęcie drzewa
 las koło Rogalic (oddz.106*) d±b szypułkowy 250  26  400   
 Le¶na Woda
aleja do Dobrzynia d±b szypułkowy  500  27  706  750  Zdjęcie drzewa
aleja do Dobrzynia d±b szypułkowy   1   400   24   645   625 
las (oddz. 34*) modrzew europejski   1   170   37   230   
las (oddz. 18*) lipa drobnoslistna  1   180   40   354   
 Las Lubszański
w oddz. 252, przy szosie buk zwyczajny   250  29  395    Zdjęcie drzewa
Zdjęcie drzewa
w oddz. 253, przy szosie buk zwyczajny  250      złamany i usunięty
las (oddz. 228*)  buk zwyczajny  250  32  378   
las (oddz. 228*)  grab pospolity  160  20  211, 255   
 M±koszyce
podwórko szkolne d±b szypułkowy  1 350 26 520  
 Roszkowice
na skraju wsi (oddz. 23) d±b szypułkowy 350  28  322    Zdjęcie drzewa
na skraju wsi (oddz. 23) d±b szypułkowy 350  28  535   
na skraju wsi (oddz. 23) d±b szypułkowy 13  450  25 - 31  300 - 462   
 na skraju wsi (oddz. 39)  d±b szypułkowy  11   450   27 - 35   260 - 410    Zdjęcie drzewa
 Karłowice
obok drogi lipa drobnolistna 250  22  328, 368   
droga w kierunku Brzegu d±b szypułkowy 14  200  17 - 27  350 - 480  4 ponad 500 
oraz 1 - 616 
Zdjęcie drzewa
Zdjęcie drzewa
Zdjęcie drzewa
d±b szypułkowy 300  24 - 32  350 - 597 
ulica Pokojowa, w kierunku KuĽni Kat. d±b szypułkowy 2 300  24 - 27  340 - 517    Zdjęcie drzewa
Zdjęcie drzewa
 KuĽnica Katowska
las (oddz. 54*) d±b szypułkowy 250  29  470   
las (oddz. 64*) d±b szypułkowy 300  29  492   
 Rybna
obok szkoły d±b szypułkowy 300  26  342    Zdjęcie drzewa
 Kurznie
las (oddz. 33*) d±b szypułkowy 1 200  27  312   
 Odłogi
las oddz. 45 przy wale p.powodziowym d±b szypułkowy 1 200  26  442   
 Brzeg1
ul. Oławska, na przeciw szkoły d±b szypułkowy 1 180  19  348   
róg ul. Krakusa i Nadbrzeżnej d±b szypułkowy 1 250  22  597    D±b przy mo¶cie nad Odr±, widoczny od stony ul. Nadbrzeżnej
Planty, Park Centralny, u wylotu ulicy 6 lutego d±b szypułkowy 1 210  25  398    D±b szypułkowy od strony ul. 6 Lutego
Planty, Park Centralny, w pobliżu fontanny „Chłopczyk z łabędziem” buk pospolity 1 120  18  272*   
Planty, Park Centralny, w ww. okolicy, bliżej ulicy Głowackiego d±b szypułkowy 1 180  27  430   
ul. Chrobrego, przed will± z fontann± tulipanowiec amarykański 1 160  23  442   
ul. Chrobrego, przed will± z fontann± platany klonolistne 3 160  24  358, 325, 407    3 platany od strony parku
Korona jednego z platanów
3 platany od chodnika. łatwo je poznać po kolorze kory
Korona jednego z platanów
Korona jednego z platanów
Kopice
park d±b szypułkowy 300  26  470   
park d±b szypułkowy 1 350  27  540   
park d±b szypułkowy „Pradziad” 500  22  720   
park d±b szypułkowy 500  25  694   
park d±b szypułkowy 350  27  533   
obok mostku d±b szypułkowy 400  26  530   
park d±b szypułkowy 250  23  504   
obok szosy lipa szerokolistna 150  24  460   
park lipa drobnolistna o 6 zro¶niętych pniach 120  23  504   
Grodków
obok domu kultury d±b szypułkowy 1 400 20 465  
Dębina
obok lesniczówki d±b szypułkowy 1 450 25 539   D±b przy le¶niczówce Dębina
Gał±żczyce
obok drogi lipa drobnolistna 1 200 24 262  
Żelazna
w lesie, oddz. 32* d±b szypułkowy 1 400 22 501  
Jędrzejów
w lesie, oddz. 53* d±b szypułkowy 1 250 31 585  
Las Ryczyński
przy drodze Rozdroże - Ryczyn d±b szypułkowy „Wacław” 1       385  Zdjęcie drzewa
Zdjęcie drzewa
Naj... naj...
suma: 92 max: 500  max: 37  max: 720  max: 750 
Uwagi:
  • Wykaz opracowano na podstawie danych m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody publikowanych w roku 1996. Nie były one aktualne, i tak:
  • * Numeracja oddziałów le¶nych oznaczonych gwiazdk± nieaktualna, oddziały bez gwiazdki już poprawiłem.
  • Pier¶nica (także wysoko¶c i wiek) wskazuje, że dane te pochodz± orientacyjnie z 1967 r.
  • 1 Dane pomników z Brzegu (wszystkie ustanowione dopiero w 1998 r.) s± aktualne na 1998 r.
  • 2 W Karłowcach przy ulicy Pokojowej ostały się tylko 4 dęby.
  • Pomiaru pier¶nicy w r. 1997 dokonał autor.
  • Obwód drzewa to obwód pnia mierzowy w pier¶nicy czyli na wysoko¶ci 130 cm od ziemi.