Lasy koło Jelcza

Las ciągnący się na północ od Bystrzycy aż po Jelcz nie ma swojej nazwy. Potocznie zwany jest lasem jelczańskim albo lasem bystrzyckim. Należy w całości do Nadleśnictwa Oława i leży na terenie powiatu oławskiego, a więc poza zasięgiem przewodnika - niemniej zasługują na uwagę.

Na terenie tego lasu znajduje się kilka ciekawych obiektów krajoznawczych oraz przyrodniczych. Należy do nich między innymi kompleks poligonu artyleryjskiego dawnych zakładów zbrojeniowych Kruppa. Znajdziemy tu strzelnicę z kulochwytem, tzw. lotnisko, wieże obserwacyjne. Cało¶ć poligonu jest opisana osobno.

W przygranicznym skrawku lasu, po obu stronach duktu z Wójcic do Bystrzycy znajduje się le¶ny rezerwat przyrody pn. „Le¶na Woda”. Większa czę¶ć rezerwatu leży w powiecie brzeskim, ale mały fragmencik leży w granicach powiatu oławskiego. Nowodworski Cynober. Staw o imponuj±cej powierzchni 70 ha. Oficjalna nazwa nie jest znana, przed wojn± nosił nazwę Zinnober Teich. Głaz Upadek. Kamień z dat± 18 sierpnia 1933 i napisem ABSTURZ. Upamiętnia zapewne bliżej nieokre¶lony upadek, ale nie wiadomo czy upadek księżniczki z konia, czy upadek samolotu. Położony jest w centralnej częci lasu między stawem Cynober a Młynówk± Jelczańsk±. Pami±tka z polowania. Głaz narzutowy z inskrypcj± upamiętniając± polowanie na lisa, króla Prus Fryderyka Wilhelma IV (król Prus) w dniu 4 maja 1857 roku. Położony jest w centralnej częsci lasu między stawem Cynober a Młynówk± Jelczańsk±. Młynówka Jelecka. Odnoga Smortawy, płyn±ca przez Jelcz i lasy jelczańskie.