Stobrawski Park Krajobrazowy

(Stobrawski Park Krajobrazowy)
Stobrawski Park Krajobrazowy obejmuje rozległy (520 km2), choć bardzo nieregularny i rozczłonkowany obszar północnej części województwa opolskiego, głównie na północ od Brynicy, w dorzeczu Stobrawy i Budkowiczanki.

Na terenie powiatu i Ziemi Brzeskiej można wyróżnić 4 odmienne kompleksy.

Tablica na skraju parku 1 Las Lubszański – niemal cały zwarty obszar lasów prawobrzeżnej części Ziemi Brzeskiej. Od Leśnej Wody na zachodzie po rzekę Stobrawę na wschodzie. Wyjątki nie należące do parku to fragment na północ od Barucic (Las Minkowski), fragment koło Raciszowa (na wschód od szosy 39), fragmenty na wschód od Roszkowic. Do tego obszaru należy także wieś Barucice.

2 Tereny leśne i nieleśne na wschód od rzeki Stobrawa, które rozciągają się dalej na znaczny obszar województwa aż po linię kolejową Opole-Kluczbork, w tym kompleksie znalazła się miejscowość Kuźnia Katowska i Piltzmühl.

3 Prawobrzeżne tereny nadodrzańskie – ciągnące się nad Odrą (od Chróścić na wschodzie) poprzez Kolonię Popielowską aż do Nowych Kolni. Dalej na zachód ciągną się już wąskim pasem nad Odrą aż do granicy administracyjnej Brzegu. Od północy obszar ten zamyka umownie szosa 457 w kierunku Popielowa. W tym kawałku lasy zajmują mniejszą część, większą poldery i tereny zalewowe, a także miejscowości wraz z użytkami rolnymi: m.in. Rybna, Stobrawa, Stare Kolnie.

4 Lewobrzeżne tereny nadodrzańskie i nadnysańskie – stosunkowo wąski pas nad Odrą od wschodniego krańca powiatu (od projektowanego rezerwatu Odra), przez widły Odry i Nysy po Zawadno włącznie. Także wąski pas po obu stronach ujściowego odcinka Nysy Kłodzkiej, na północ od Skorogoszczy.

Już z samego opisów obszarów można zrozumieć jak różnorodne formy krajobrazu obejmuje ten park.
Park, choć utworzony został prawie trzy lata temu (18 IX 1999 r.) w dalszym ciągu jest w fazie organizacji. Poza nielicznymi publikacjami w prasie i jednostkowymi tablicami informacyjnymi, trudno go zauważyć, zwłaszcza w terenie. Dyrekcja parku mieści się w Ładzy koło Pokoju.
Przy szosie z Lubszy do Rogalic, na parkingu obok buka, stoi tablica informacyjna z mapą Stobrawskiego Parku.
Teren parku objął swoimi granicami:
  • Dwie ścieżki dydaktyczne
  • Rezerwaty przyrody: Leśna Woda, Lubsza, Rogalice, Śmiechowice i projektowany Odra
  • Polder Rybna-Stobrawa
  • Babi Loch
  • Barucice, Stobrawę, Stare Kolnie, Rybną, Kuźnię Katowską, Wapienniki