Rezerwaty przyrody

Na opisywanym terenie znajduje się 10 rezerwatów przyrody. Ponadto planowane są kolejne dwa.
w części lewobrzeżnej:    w części prawobrzeżnej:
Przylesie Leśna Woda

Lubsza
na Ziemi Grodkowskiej: Śmiechowice
Kokorycz Rogalice
Dębina

w Lesie Odrzańskim:
za Nysą: Ryczyn
proj. Odra Kanigóra
proj. Stawy Niem. Zwierzyniec
 

rezerwat przyrody Barucice

– Leśny
– Położony na lewym brzegu Smortawy, po obu stronach drogi z Dobrzynia do Borucic, w Lesie Lubszańskim, w oddziałach 116, 117, 153, 154;
– Powierzchnia: 81,11 ha;
– Powstał w celu ochrony naturalnego lasu grądowego i łęgowego, rośnie tu 11 gatunków roślin chronionych i występują chronione ptaki. Starodrzew w oddziale 153 ma ponad 160 lat.
– Ustanowiony w marcu 2010 r.

rezerwat przyrody Leśna Woda

Rezerwat w Leśnej Wodzie - od strony Bystrzycy – Leśny
– Położony ok. 1 km na północ od Leśnej Wody, przy granicy z woj. wrocławskim, na zachodnim skraju lasu, przy drodze leśnej z Bystrzycy do Wójcic, w oddziałach 27 i 59;
– Powierzchnia: 20,94 ha;
– Powstał w celu ochrony naturalnego starodrzewia lasu mieszanego, z dużym udziałem modrzewia europejskiego. Wiek drzew dochodzi do 160 lat. Zagrożenie dla rezerwatu stanowi sąsiadująca wielka kopalnia piasku.


rezerwat przyrody Lubsza

do rezerwatu Lubsza. Zdjęcie archiwalne ok. 1998 r. – Leśny
– Położony po lewej stronie szosy Lubsza- Rogalice, ok. 2,75 km za znakiem „koniec Lubszy", w oddziałach 254 i 255, w centralnej części Lasu Lubszańskiego;
– prowadzi przezeń żółty szlak; a także ścieżka dydaktyczna
– Powierzchnia: 15,85 ha, planowane jest powiększenie do 67,97 ha, 
– Pozostałości naturalnego lasu mieszanego z udziałem buka i dębu.

były rezerwat Śmiechowice

– Leśny, czasem zwany „Modrzewiowym”
– Położony po północnej stronie szosy, Śmiechowice - Kurznie; 1,5 km od skrzyżowania w Śmiechowicach
– Powierzchnia:. 0,50 ha;
– Został utworzony w celu ochrony XIX-wiecznych okazów modrzewia europejskiego.
– Zlikwidowany w maju 2010 r.

rezerwat przyrody Rogalice

– Leśny
– Położony ok. 1,5 km na wschód od Raciszowa, nad rzeczką Pijawka; dogodne dojście zielonym szlakiem z Książkowic do Borucic
– Powierzchnia: 6,06 ha i planowanym powiększeniu do 84 ha,
– Drzewostan z udziałem olszy czarnej naturalnego pochodzenia, bukiem i świerkiem. Można tu spotkać czermień  błotną.

rezerwat przyrody Ryczyn

– Rezerwat przyrody nieożywionej (archeologiczny) porosły drzewostanem dębowo-sosnowym. Obejmuje teren dwóch grodzisk....
– Więcej w części poświęconej grodzisku Ryczyn

rezerwat przyrody Kanigóra

– Leśny
– Położony w Lesie Odrzańskim przy bitej drodze prowadzącej z Bystrzycy Oławskiej do Rozdroża Ryczyńskiego,
– Powierzchnia: 5,12 ha,
– Las dębowo-grabowy z domieszką lipy i olszy.

rezerwat przyrody Zwierzyniec

– Leśny;
– Położony na zachodnim skraju Lasu Odrzańskiego tuż przy granicy z Oławą; przy bitej drodze
– Powierzchnia: 8,96 ha.
– Chroni las mieszany z przewagą grabów i dębów. Wiele z tych okazów ma 200 lat.

rezerwat przyrody Przylesie

Las koło Przylesia.Widok z wiaduktu autostrady. Foto archiwalne, z ok. 1992 r. – Leśny
– Położony w centralnej części kompleksu leśnego, który znajduje się między wsią Przylesie a węzłem autostrady; w oddziałach 287 i 288; zaprowadzi niebieski szlak między Przylesiem a Bierzowem;
– Powierzchnia: 17,00 ha, a planuje się rozszerzyć go do 30 ha;
– Fragmenty drzewostanów naturalnego pochodzenia tworzące formy pośrednie od grądu do olsu; występuje tu jeden z ładniejszych gatunków flory - kosaciec żółty.
O obiektach obronnych w tym lesie pod hasłem Las przyleski

rezerwat przyrody Kokorycz

Morze kwiatów
– Położony na Ziemi Grodkowskiej, nad Nysą Kłodzką, w opisanym osobno kompleksie leśnym położonym między Michałowem a Głębockiem. Rezerwat obejmuje południową część tego lasu, oddziały: 16 a, b, f, g, h, i oraz 17 a, b. Dojazd asfaltową alejką.
– Utworzony niedawno, 1 I 2000 r.
– Powierzchnia 41,30 ha.
Starorzecze Nysy W pasie 10 km wzdłuż lewego brzegu Nysy ciągną się grądy niskie z typową dla nich florą. W czasie przedwiośnia kwitną tu obficie śnieżyczki przebiśniegi. Charakterystycznymi roślinami jest kokorycz pusta i kokorycz wątła oraz czosnek niedźwiedzi. Drzewostan rezerwatu składa się z dębów, jesionów, lip, jaworów i grabów. Wiek niektórych dębów szacuje się na około 130 lat.

Zdjęcia znajdziesz pod hasłem Las kokorycz.rezerwat przyrody Dębina

Kwitnące łany wiosną 2003. – Leśny
– Położony w lasach nadrzecznych położonych po lewej stronie Nysy Kłodzkiej, między Głębockiem a Kopicami.
– Utworzony niedawno, 1 I 2000 r.
– Powierzchnia 97,97 ha
– Grąd ze zwartymi łanami czosnku niedźwiedziego, wystepują tu snieżyczki, pierwiosnki, kruszyna. Pod względem florystycznym, prawie identyczny jak rezerwat Kokorycz.


projektowany rezerwat przyrody Odra

– Leśny
– Położony na wschodnim skrawku powiatu, między Golczowicami a folawarkiem „Nad Odrą”
– Powierzchnia 14,2 ha.
– Łęg nadodrzański, okresowo zalewany, główny skład to jesiony, dęby i wiązy.

projektowany rezerwat przyrody Stawy Niemodlińskie

Staw Książęcy. – Leśno-wodny
– Obejmujący zespół stawów położonych na północ od Niemodlina. Cztery stawy leżą w granicach gminy Lewin, na południe od Oldrzyszowic: Staw Książęcy, Staw Kamaszka, Staw Wołowski i Staw Czarny.
– Stawy położone wśród lasów tworzą niezwykle zróźnicowanye biotypy, są siedliskiem ponad 200 gatunkow ptaków, w tym wielu rzadkich z orłem bielikiem na czele.