Ścieżka dydaktyczna przez rezerwat „Lubsza”

Jedna z dwóch ścieżek wytyczona przez nadleśnictwo w 2001 roku. Znajduje się w samym sercu Lasu Lubszańskiego, przy szosie 39 (Lubsza - Rogalice).
Początek znajduje się przy szosie, przy wjeździe do rezerwatu przyrody „Lubsza”. Trasa prowadzi po trzech bokach kwadratu: początkowo przez środek rezerwatu, po dwóch zakrętach o 90 stopni wraca do szosy i kończy się na parkingu obok starego buka – pomnika przyrody. Długość 2,25 km, ale by wrócić do startu, trzeba dołożyć ok. 700 m. Ma 8 tzw. przystanków, czyli miejsc, w których stoją tablice informacyjne. Ścieżka nie ma tematu wiodącego, ogólnie sygnalizuje przypadkowo różne tematy z leśnictwa, hodowli lasu, ochrony przyrody. Warto wymienić plansze ściśle powiązane z otoczeniem: Drzewo dziuplaste. Opis rezerwatu. Huby i grzyby. Rola chrustu. Przy tej ostatniej przygotowano kupkę chrustu – którą uzupełniają turyści. A tablica przedstawia 12 ziwerzątek, które mogą tam zamieszkać.

Mniej związane z otoczeniem ale interesujące mogą być: fotografie ptaków, czy choćby wizerunki zwierzyny łownej, ptaków, ślady (tropy) niektórych zwierząt, metody grodzenia upraw czy rodzaje pułapek na owady. Mankamentem ścieżki jest niewielki stopień powiązania tematyki tablic z otoczeniem, brak jakichkolwiek informacji turystycznych (nie ma wzmianki o sąsiedniej ścieżce, ani o szlaku turystycznym, nie ma też informacji o stojącym na ścieżce pomniku przyrody, a opis rezerwatu ograniczony jest do 1 planszy).
Zaletą jest łatwy dojazd i długość, odpowiednia nawet na spacer z 3-letnimi dziećmi. Ścieżkę można też poznać wędrując żółtym szlakiem (Lubsza-Rogalice), który pokrywa się w 3/4 z przebiegiem ścieżki, aczkolwiek prowadzi zupełnie odwrotnie. Idąc żółtym szlakiem, omijamy tylko jeden przystanek. Żółtym szlakiem można też dotrzeć do drugiej, dłuższej ścieżki dydaktyczej rozpoczynającej się od strony Rogalic. Na końcu ściezki, przy parkingu, pomnik przyrody – 250-letni buk zwyczajny. Do 1998 r. obok stał jeszcze jeden, lecz został złamany.