Kanał Pępicki, Kanał Psarski

Kanał zbudowany w latach 70. XX w. mający na celu zaopatrzenie w wodę mieszkańców Brzegu i Wrocławia. Jego zadanie to przerzut stosunkowo czystej (czystszej niż w Odrze) wody z Nysy Kłodzkiej do rzeki Oławy.
Początek kanału znajduje się na jazie spiętrzającym wody Nysy Kłodzkiej. Jaz ten leży na południe od Michałowa, tuż przy drodze wiodącej z Michałowa do Głębocka. W miejscu tym (obecnie nie ma tam żadnych budynków oprócz budowli jazu) jeszcze na mapach powojennych zaznaczano osadę o nazwie Domanowice, wcześniej po niemiecku Der Dom. Od jazu do szosy nr 358 koło Michałowa woda płynie w kanale. W Michałowie znajduje się stacja pomp, skąd woda jest podziemnymi rurami wtłaczana na odległe około 800 metrów wzniesienie. Zaskakująco wygląda rzeka wypływająca „niewiadomo skąd” na środku pola. Miejsce to znajduje się przy drodze polnej prowadzącej z Michałowa do Jasiony (żółty szlak pieszy). Dalej woda płynie w otwartym kanale polami między Michałowem a Pogorzelą. Między Obórkami a Krzyżowicami, przy szosie  znajduje się ujęcie wody dla Brzegu. Do miasta jest ona dalej transportowana rurami.  Kanał jednak biegnie dalej w kierunku północno-zachodnim, przez Pępice. Na tym odcinku koryto wykorzystuje dolinkę dawnej niewielkiej rzeczki zwanej Pępickim Potokiem i stąd jego nazwa: Kanał Pępicki. Jeszcze przed linią kolejową do Wiązowa z lewej strony wpływa Potok Przyleski, od tego miejsca aż do ujścia kanał jest nazywany Kanałem Psarskim, gdyż tak nazywany był na tym odcinku dawny Potok Psarski (przedłużenie Potoku Pepickiego). Od szosy nr 94 do ujścia wzdłuż kanału prowadzi lekko utwardzona droga, co umożliwia piesze i rowerowe wędrówki.

Ujście kanału do rzeki Oławy (Oławki*) znajduje się w okolicach Jaczkowic. U ujścia można zaobserwować, że ilość wody prowadzonej kanałem nie jest wcale mniejsza niż Oławą. Wzbogacona o taką ilość wody Oławka jest jednym z głównych źródeł zaopatrzenia mieszkańców Wrocławia.

(*Oławka - potoczna nazwa rzeki Oława, która jest używana przez mieszkańców terenów położonych nad tą rzeką. Na wszelkich mapach jest jednak używana oficjalna nazwa Oława)