Nysa Kłodzka

Największy lewy dopływ Odry. Całkowita długość 182 km, źródła w Masywie Śnieżnika. Na terenie Ziemi Brzeskiej stanowi jej południowo-wschodnią historyczną granicę. Nysa była fragmentem przesieki śląskiej, która dzieliła we wczesnym średniowieczu Śląsk na Dolny i Górny, a ciągnęła się od Sudetów, wzdłuż Nysy Kłodzkiej i dalej wzdłuż Stobrawy. Dziś nad Nysą zachowały się niewielkie skrawki lasów łęgowych, szczególnie ciekawe są na Ziemi Grodkowskiej, gdzie są dwa rezerwaty przyrody: „Dębina” oraz „Kokorycz”.

Rzeka stanowi do dziś poważną przeszkodę. Mosty drogowe znajdują się jedynie w Kopicach, Głębocku, na autostradzie w okolicach Michałowa, Lewinie oraz w Skorogoszczy.
Ciekawym miejscem nad Nysą jest jaz koło Michałowa (patrz: Kanał Pępicki) W Lewinie zachowały się przyczółki po starym moście, położonym kilkanaście metrów poniżej obecnego, który prowadził prosto na stare miasto.
Ponadto nad rzeką leżą:
  • Głębocko,
  • Lewin Brzeski,
  • Skorogoszcz.
  • Przepiękne, choć trudno dostępne jest ujście Nysy do Odry.
  • Nysą odbywają się spływy kajakowe.