Słowniczek historyczny
Geschichtlich Wörterbuch

Miejscowości
Ortsnamen
XIV - XVI w./Jh 1736 r./J. 1935 r./J. 2002 r./J.
niżej wyżej
Ziemia Brzeska - część prawobrzeżna
Ehem. Kreis Brieg. Auf der rechten Oderseite
    Neu Limburg Błota
    Borek
Marienhof (ab 1938)
Borek (Marianowice)
    Baruth Barucice
Cheplowode, Czeplowice, Szepilwicz, Czeppilwice Tschöplowitz Tschöplowitz
Gerlachshein (ab 1938)
Czepielowice
Dobrin Döbern Klein Döbern Dobrzyń Mały
  Garbendorf Garbendorf Garbów
Katendorf, Ketzerdorf Carlsmarkt Karlsmarkt / Katowice Karłowice
    Karlsburg Karłowiczki
villa Costeritz Gr. Neudorf Groß Neudorf Kościerzyce
    Bukowegrund
Buchengrund (ab 1938)
Książkowice
Kucznie, Kawrow Cauern Kauern
Groß Kauern (ab1938)
Kurznie
  Alt Hammer Alt Hammer Kuźnica Katowska
Kolno Kolno
Ruine, siehe Alt Köln
Kolno
ruiny zamku, patrz:Stare Kolnie
Lettenicz, Ledenitcz Kleine Liegnitz Liednitz Lednica
  Abtschischken Smortawe
Waldwasser (ab 1938)
Leśna Woda
    Kolonie Altschloß Zamcze
(albo Lewandówka)
   
(bai Alt Köln)
Lewandówka
(koło Starych Kolni)
    Neu Leubusch Lubicz
Lubis Leubisch (Kl. i Gr.) Leubusch Lubsza
Mankoschicz, Maykoszyc Mangschűtz Mangschütz Mąkoszyce
Michalowicz, Mychalow Michelwitz Michelwitz Michałowice
Nitberg, Schöneiche Tiergarten Luisental Myśliborzyce
  Schweinskretsch Neu Köln
Neuköln (ab 1938)
Nowe Kolnie
    Neue Welt Nowy Świat
    Ablage Odłogi
    Piltzmühl Olszak
    Piastenthal Groß
Piastenthal (od 1938)
Piastowice
    Klein Piastenthal Małe Piastowice
villa Scriptoris Schreibendorf Schreibendorf Pisarzowice
  Neusorge Neu Sorge Raciszów
Rogaliti Rogelwitz Rogelwitz Rogalice
Raskowicz Raschwitz Raschwitz Roszkowice
Riebenick Riebnig Riebnig Rybna
Ritschen Ritschen Ritschen Ryczyn
  Schafferey Pechhütte Smolarka
Kolno Cölln Alt Köln Stare Kolnie
    Teichelberg Stawy
Stobrow, Stobrau Stoberau Stoberau Stobrawa
Schildilwicz; Sidlowitz Scheidelwitz Scheidelwitz Szydłowice
  Moslach Moselach Śmiechowice
Tarnowicz, Tarnowic Tarnowitz Tarnowitz Tarnowiec
  Kalckberg Kalkberg Wapienniki
  Ieutungshaus Luisenfeld Wójcin
    Kolonie Altschloß Zamcze
    Goldne Gans Złota Gęś / Złotówka
niżej wyżej
Ziemia Brzeska - część lewobrzeżna
Ehem. Kreis Brieg. Auf der linken Oderseite
  Banckau Bankau Bąków
villa Bertholdi Bärtzdorff Bärzdorf Bierzów
Alta ripa, Wissoke brzegh, Breg, Brig Brieg Brieg Brzeg
villa Bregensis Briegischdorff Briegischdorf Brzeska Wieś
Bresina Briesen Briesen Brzezina
Berhusen Buchitz Buchitz Buszyce
    Vw. Klausenberg Chorzelin (Chomielin)
  Rothe haus Roth haus Czerwony Dwór
villa Bohemorum Böhmischdorff Böhmischdorf Czeska Wieś
    Der Dom ---
villa Gerhardi Gierschdorff Giersdorf Gierszowice
    Vw. Huldahof ruiny
Jankowice Gr. Iänckwitz Groß Jenkwitz Jankowice Wielkie
Jonsdorf Johnsdorff Johnsdorf Janów
Jassona, Jessina Ieschen Jeschen Jasiona
Kanclerzowice Cantersdorff Kantersdorf Kantorowice
Coppan, Koppen, Dornslabil Koppen Koppen Kopanie
Sunow Schönau Schönau Kruszyna
Crusowic Kreysewitz Kreisewitz Krzyżowice
    Waldhaus Leśniczówka
Lewin, Lewýn Löwen Löwen Lewin Brzeski
Ludnow, Lindenow Linden Linden Lipki
    Flugplatz Lotnisko
Lozy, Lossow Lossen Lossen Łosiów
Lukowicz, Lukassowicz Laugwitz Laugwitz Łukowice Brzeskie
    Neu Laugwitz Łukowiczki
Małowice, Malwecice, Malowice, Malejowice Mollwitz Mollwitz Małujowice
Michalono, Mychalow Michelau Michelau Michałów
  Zindel Zindel Młodoszowice
Neuwendorf Klein Neudorff Klein Neudorf
(bai Löwen)
Nowa Wieś Mała
(koło Lewina)
Schonynwelt Schönfeld Schönfeld Obórki
Alczenaw, Alzenaw Alzenau Alzenau Olszanka
Pawelav, Paulow Paulau Paulau Pawłów
Pambice, Pampice Pampitz Pampitz Pępice
Pogorzała, Pogrell, Pogorel, Pogarell Pogrell Pogarell Pogorzela
Prędoczino, Prandoczino, Prandoczin Prambsen Pramsen Prędocin
Pammb, Pamrbowice, ? Conradswaldau Konradswaldau Przylesie
Taschenberg Taschenberg Taschenberg Ptakowice
Rathayka Rathau Rathau Rataje
Rozenta Rosenthal Rosenthal Różyna
Lepilstrec Hermbsdorff Hermsdorf Skarbimierz
    Fliegerhorst Skarbimierz-Osiedle
Jegersdorf Iigendorf Jägerndorf Strzelniki
  Fronau Frohnau Wronów
  Frebel Fröbeln Wróblin
  Lichten Lichten Zawadno
Grunow, Grunhygin Grüninge Grüningen Zielęcice
    Neu Brisen Zielony Dwór
(Nowa Brzezina)
Suawicz, Swanowicz Schwanowitz Schwanowitz Zwanowice
Suczkindorf Schüßseldorf Schlüsselndorf Żłobizna
niżej wyżej
Ziemia Grodkowska
Gemeinde Grottkau
  Banckau Bankau Bąków
  Poitmansdorf Boitmannsdorf Bogdanów
  Breitßtuck Breitenstück
(Försterei)
Dębina
  Gürßchdorf
(Hohen- und Nieder-)
Giersdorf
(Hoh.- und Nd.-)
Gałążczyce
  Guhrau Gührau Gierów
  Tieffenßee Tiefensee Głębocko
  Ulbendorf
(Ober-, Mittel-, Nieder-)
Olbendorf
(Ob.-, Mitt.-, Nd.-)
Gnojna
  Guhlau Guhlau Gola Grodkowska
  Klein Guhlau Vw. Klein Guhlau Golka
Grotka Grottgau Grottkau Grodków
  Gutschen Gutschen Gucin
  Seyffersdorf Seiffersdorf
bei Ottmachau
Jaszów
  Seyffersdorf Niederseiffersdorf Przylesie Dolne
  Jäßchkittel
(Ober- und Nid.)
Jäschkittel
(Ob. und Nd.)
Jeszkotle
  Entersdorf Endersdorf Jędrzejów
  Kühßchmalz Kühschmalz
(Ober und Nieder)
Kobiela
  Lichtenberg Lichtenberg Kolnica
  Koppitz Koppitz
Schwarzengrund (ab 1938)
Kopice
  Laippe Deutsch Leippe Lipowa
  Leupußch Leuppusch Lubcz
  Nicklasdorf Niklasdorf Mikołajów
(Mikołajowa)
  Zindel Zindel Młodoszowice
  Kl. Neundorf Klain Neudorf
(bei Grottkau)
Nowa Wieś Mała
(koło Grodkowa)
    Ullrichshof Orlików
  Oßsig Osseg
Auenwaldau (ab 1936) Auenrode (ab 1937)
Osiek Grodkowski
  Waldau Waldau Podlesie
  Sorge fuhrw. Ebenau Polana
  Halbendorf Halbendorf Półwiosek
  Seyffersdorf Nieder Seiffersdorf Przylesie Dolne
  Rogau Rogau Rogów
  Höunigsdorf Hönigsdorf Starowice Dolne
  Streigendorf Striegendorf Strzegów
  Zûltzhof Zülshof Sulisław
  Tharnau
Ober und Nid.
Tharnau Tarnów Grodkowski
  Hertzogswalde Herzogswalde Wierzbnik
  Waldfuhrwerk Waldvorwerk  
młyn wodny
  Würben Würben Wierzbno
(Wierzbna)
  Wintzenberg Winzenberg Więcmierzyce
  Zündel Klein Zindel Wojniczki
  Woysßelsdorf Woisselsdorf Wojsław
  Bißchof Lück Voigtsdorf Wójtowice
  Grünheyde Grünheide Zielonkowice
  Sorge fuhrw. Beatenhoff Żarów
  Martzdorf Marzdorf Żelazna
niżej wyżej
Za Nysą
Auf der rechten Neisseseite (Ehem. Kreis Falkenberg)
    Theresienberg Błażejowice
  Porkwitz / p. Purki Borkwitz
Borkenhain O.S. (od 1936)
Borkowice
  Weißdorf Weißdorf Chróścina
  Gotßchwietz / Golschwitz Golschwitz
Eichenried (od 1936)
Golczowice
  Nickolin Nikoline
Niklasfähre (ab 1938)
Mikolin
  Niewe Niewe Niwa
  Hilbersdorf Hilbersdorf
(Klein und Gr.)
Oldrzyszowice
  Sawader Sand   Piaski
  Arnsdorf / p. Przetza Arnsdorf Przecza
  Rußke Rauske Rusków / Raski
  Kl. Sarni Klein Sarne Sarny Małe
  Schürgast Schurgast Skorogoszcz
  Strußwitz / p. Straßchowicz Stroschwitz
Straßendorf
Stroszowice
  Fronnau Frohnau Wronów
  Sawade Sowade
Hinterwasser (ab 1936)
Zawada
niżej wyżej
Okolice:
  Bielitz /p.Bielco Böhlitz Bielice
  Tempelfeld Tempelfeld Częstocice
  Heydau Heidau Gać
  Fürß. Ellgutt Fürsten Ellguth Ligota Książęca
  Lampersdorf Lampersdorf Mikowice
  Kl. Öls Kleinöls Oleśnica Mała
  Hünern Hünern Psary
Ritschen Ritschen Ritschen Ryczyn
  Steinersdorf Steindorf Wójcice
na górę wyżej Kursywą oznaczono miejscowości (miejsca) niezamieszkane.